Hva er NLP

Bakgrunn

NLP ble utviklet på 70-tallet av Richard Bandler (matematiker og terapeut) sammens med John Grinder (lingvistiker). Bandler og Grinder var interesserte i dyktige kommunikatører og deres grunnleggende spørsmål var.

”Hva er det som skiller mennesker som det virket så enkelt for, som gjør alt med letthet, eleganse og får suksess, fra de som ikke gjør det?”

Deres studier gikk ut på å finne svar ved å følge personer som var eksepsjonelt dyktige kommunikatører.
De valgte blant annet å studere:

Virginia Satir – grunnleggeren av familie- og systemterapien
Milton Erickson – ansett som en av verdens beste hypnoseterapeuter og grunnleggeren av ”American Society for Hypnosis”
Fritz Perls – Uvikler av gestalterapien.

I studiene identifiserte Bandler og Grinder framgangsrike og repeterbare atferdsmønstre som førte til framgang i arbeidet med klienter/pasienter.

Definisjon og innhold

Resultatet av Bandlers og Grinders samlede studier fikk navnet NLP – ”Neuro Linguistic Programming” (Nevro Lingvistisk Programmering).

Nevro – Hvordan vår hjerne organiserer våre sanseinntrykk.
Lingvistik – Vårt språk.
Programmering – Vår atferd.

Idag har vi genom Bandler och Grinders arbeid og videre utvikling modeller som hjelper oss å forstå hvordan vi skaper vår oppfattning av omverden, hvordan vi organiserer det vi ser, hører og føler og hvordan vi filtrerer omverden gjennomom våre sanser.

NLP omhandler også hvordan vi beskriver verden gjennom språket og hvordan vi handler forsettlig og utilsiktet, for å oppnå resultater.

For hvem?

Vil du påvirke din framtid så er NLP´s alle modeller, processer, verktøy og forklaringsmodeller noe du kommer til å ha stor nytte av. Gjennom NLP kommer du å få klarhet i hva som er viktig for deg, hva du vil og hva du vil utvikle videre. Du lærer deg forskjellen som utgjør forskjellen. Du opplever, integrerer, skaper dine ønskede resultater og finner strategien for ditt liv  framover både på det personlige og det profesjonelle planet.

Vil du?

Maksimere ditt potentiale?
Finne større mening med livet?
Kunne sette tydelige mål og få langvarige resultater?
Ta kontroll over ditt liv, dine valg og din væremåte?
Lære deg å forbedre relasjoner?
Kunne løse konflikter på best mulig måte?
Forstå kommunikasjonsmodellen?
Prestere mer med mindre anstrengelse?

Nøytralisere slitsomme følelser?

Vil du Nå Livets Potensial?
Frigjøre energi?
Optimalisere dine lederegenskaper?
Styrke ditt indre?

Da anbefaler vi at du blir en NLP Practitioner

>