• You are here:
  • Home »

Kursoversikt ICC

Grunnutdanning Level 1 som fører til sertifisering som internasjonal Coach

TRONDHEIM 2022

1.Samling: 20 – 21. August

2.Samling: 17 – 18. September

3.Samling: 22 -23. Oktober

4.Samling: 12 – 13. November

I mellom og etter samlingene gjennomføres selvstudier, innleveringer av oppgaver og praksis. Du har 6 måneder på deg etter siste samling til å fullføre oppgavene og praksisen

>