• You are here:
  • Home »

Nivå 1, Internasjonal Sertifisert Coach

Grunnleggende kunnskap

Gjennom denne opplæringen får du grunnleggende kunnskap og praktiske ferdigheter i coachingens prinsipper og prosesser innen alle områder der coaching brukes i dag.

I løpet av utdanningen, vil vi også presentere fremtidens  coaching, hvor de etablerte coaching prinsippene suppleres med det beste av NLP, mental trening, kognitiv og følelsesmessig trening. Treningen er basert på «action learning» og «learning by doing», og består av en kombinasjon av teoretiske sekvenser, demonstrasjoner, øvelser og trening. Opplæringen dekker  det grunnleggende både innen business coaching og life coaching.

Effekt etter kurs/praksis:

  • Få frem tydelige visjoner, mål og verdier ved hjelp av kraftfulle spørsmål som fører til innsikt, motivasjon og endring
  • Utfordre begrensende overbevisning og blokkering av selvbildet
  • Være fri for de negative bilder av fremtiden, frykt og negativt stress
  • Formulere og planlegge/programmere handlingsplaner som fungerer
  • Utvikling og bruk av intuisjon og andre skjulte ressurser
  • Utvikling av kjernekompetanse i coaching
  • Tilgang til effektive verktøy for bærekraftig endring

Opptakskrav
Dette er den grunnleggende opplæring i coaching, nivå 1, og det kreves derfor  ingen forkunnskaper. Hvis du ønsker å bli en internasjonalt sertifisert coach eller ønsker å utdype dine ferdigheter i coaching er riktig trening for deg. Treningen er på 60 kontakttimer og tilhørende praksis.

>