Practitioner

Vil du  ha det bedre og fungere bedre, øke din selvfølelse, ta kontroll over dine følelser og kommunisere på en bedre måte? NLP Practitioner gir deg forståelsen for hvordan vi mennesker kommuniserer, hvordan du kan lese av, lytte og kjenne etter, på hvilken måtte du best kan møte og nå fram til dine medmennesker.

På NLP Practitioner trener vi på:
Hvordan vi samler og bearbeider informasjon?
Å benytte språket med større presisjon og eleganse for å nå konkrete resultat og støtte utviklingen for deg selv og andre.
Hvordan holdninger og bedømninger påvirker og styrer dine handlinger.
Å velge kraftfulle sinnstilstander( Mind set)
Å oppdage ditt eget potential og bli mer av personen du egentlig vil være. Å skape tillit  og bygge  gode relasjoner.

Etter godkjent gjennomført utdanning, praksis, framvisning av oppgaver og godkjent prøve blir du tildelt ett Internasjonalt Sertifikat som gir deg medlemskap i ICNLP.

ICNLP Sertifisering
Utdanningene er godkjent av International Comunity of NLP (ICNLP) og dens grunnlegger Joseph O´Connor. Meta-Partner innehar en av to ICNLP Trainer titler i Norge, som er ICNLPs godkjenningskrav for å kunne utdanne og utstede utdanningsbevis i henhold til ICNLPs standard.

En ICNLP sertifisering gir din utdannelse et kompetansebevis og er din sikkerhet for at utdanningen og utdanningsmaterialet holder den faglige høye standarden som ICNLP har bestemt. Sertifiseringen vil øke din formelle kompetanse og du kan stille sterkere i konkuransen om jobber som krever gode ferdigheter innen kommunikasjon, ledelse, personalarbeid og service.

>